ติดต่อเรา


website : http://www.dcm.hs.ssru.ac.th

Face book : Dcm Ssru

Face book Page : DCM SSRUสถานที่ตั้ง

แขนงวิชาการจัดการดิจิทัล คอนเทนท์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 26
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


การคมนาคม

ถนนราชวิถี 18 19 28 56 108 510 515 ปอ.พ.4 539

ถนนสามเสน 3 9 16 19 30 32 33 49 64 65 110 505 524


สอบถามรายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1247

โทรสาร 02-160-1285


แผนที่การเดินทาง